Zespół Laboratoriów Badań Środowiskowych Centrum Techniki Okrętowej S.A. jest jednym z najnowocześniejszych laboratoriów w Europie. Głównym celem działalności Zespołu Laboratoriów jest świadczenie usług w zakresie badań ogniowych, akustyki, materiałoznawstwa, dynamiki i statyki obiektów oraz ochrony środowiska. Działania te wykonywane są odpowiednio przez:

Laboratorium Badań Ogniowych (Certyfikat Akredytacji Nr AB 014)
Laboratorium Badań Wibroakustycznych (Certyfikat Akredytacji Nr AB 1241)
Laboratorium Badań Poligonowych
Laboratorium Materiałoznawstwa

Zapraszamy do współpracy.

 

CTO S.A. jest jednostką notyfikowaną nr NB 2434 zgodnie z zakresem.