Monitoring konstrukcji

W ramach działalności Laboratorium Badań Poligonowych opracowaliśmy system monitoringu konstrukcji. Ten modułowy system może zostać adaptowany do dowolnego obiektu i służy przede wszystkim do monitorowania konstrukcji budowlanych, offshore, energetycznych, takich jak: