Badania izolacyjności akustycznej

Zespół komór do badań izolacyjności akustycznej składa się z dwóch pomieszczeń (nadawczego i odbiorczego – każda o objętości ok. 200 ) sprzężonych ze sobą i służy do badania izolacyjności akustycznej dowolnej przegrody o maksymalnym polu powierzchni wynoszącym 10 . Dzięki zastosowanej technologii budowlanej, zarówno pomieszczenie nadawcze jest odseparowana od pomieszczenia odbiorczego jak też obydwa pomieszczenia są odseparowane od konstrukcji budynku Laboratorium.

Izolacyjność akustyczna
Badane obiekty: dowolne, takie jak np. drzwi, okna, ściany, ekrany, o powierzchni nie większej niż 10 m2 (wymiar liniowy maksimum 3150 mm)