Badania dymoszczelności

W komorze do badań dymoszczelności testujemy następujące obiekty:

Drzwi i żaluzje

PN-EN 1634-3

Materiały stosowane w kurtynach dymowych

PN-EN 12101-1 zał. C

Komora badawcza została zaprojektowana, wykonana i wyposażona zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1634-3.  Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych - Część 3: Sprawdzanie dymoszczelności drzwi i żaluzji”.