Badania wibroakustyczne

W ramach Laboratorium Badań Wibroakustycznych przeprowadzane są badania laboratoryjne i terenowe. Badania laboratoryjne związane z akustyką prowadzone są w budynku Laboratorium Akustycznego a badania związane z dynamiką konstrukcji prowadzone są w budynku Laboratorium Badań Dynamicznych.

 

BADANIA LABORATORYJNE AKUSTYCZNE

Wyposażenie Laboratorium Akustycznego stanowią 

 


Badania akredytowane wykonywane są zgodnie z następującymi normami międzynarodowymi: 


PN-EN ISO 10140-1:2011

PN-EN ISO 10140-2:2011

PN-EN ISO 10140-4:2011

PN-EN ISO 10140-5:2011

PN-EN ISO 354:2005

PN EN ISO 3741:2011

BADANIA TERENOWE 
Akustyczne badania terenowe obejmują:

Badania akredytowane wykonujemy wg norm: 


PN EN ISO 3744:2011

PN EN ISO 3746:2011

PN ISO 10847:2002

PN EN ISO 140-4:2000

PN-N-01307:1994

PN EN ISO 9612:2011

PN-B-02156-1987

PN EN ISO 16032:2006

BADANIA LABORATORYJNE DRGANIOWE

Wyposażenie Laboratorium Badań Dynamicznych stanowią