Pomiary podczas prób morskich

Wykonujemy szeroki zakres pomiarów związanych z konstrukcjami okrętowymi i urządzeniami mechanicznymi. Mamy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu ekspertyz dla przemysłu okrętowego, energetycznego i innych.
W szczególności mamy bogate doświadczenie w wykonywaniu następujących pomiarów: