Badania pochłaniania dźwięku i mocy akustycznej

Komora do badań mocy akustycznej (o objętości ok. 200 ) służy do badania mocy akustycznej dowolnego źródła hałasu oraz badania współczynnika pochłaniania dźwięku dowolnej próbki materiału. Dzięki zastosowanej technologii budowlanej, komora jest odseparowana od konstrukcji budynku. Badany obiekt umieszczany jest na dedykowanym podeście (o powierzchni 2,25 ) oddylatowanym od konstrukcji komory.

Moc akustyczna

Obiekty badane w pełnym zakresie częstotliwości (od 100Hz): dowolne,
o objętości nie większej niż 2 ).
Obiekty większe mogą być badane w ograniczonym zakresie częstotliwości.