Kontakt

Zespół Laboratoriów Badań Środowiskowych
Centrum Techniki Okrętowej S.A.
ul. Szczecińska 65
80-392 Gdańsk

tel.: (+48 58) 511 62 28
fax: (+48 58) 511 63 97
e-mail: rs(at)cto.gda.pl

Kierownik Zespołu Laboratoriów Badań Środowiskowych:
mgr inż. Zbigniew Serement
tel.: (+48 58) 511 62 28
e-mail: zbigniew.serement(at)cto.gda.pl

Laboratorium Badań Wibroakustyki 

- Kierownik techniczny laboratorium:
dr inż. Piotr Jakubowski
tel.: (+48 58) 511 62 63
e-mail: piotr.jakubowski(at)cto.gda.pl

Laboratorium Badań Ogniowych

- Kierownik techniczny laboratorium:
mgr inż. Daniel Darnikowski
tel.: (+48 58) 511 62 97
e-mail: daniel.darnikowski(at)cto.gda.pl

Lokalizacja GPS:
Długość:    54° 40′ 00″ N
Szerokość:    18° 58′ 63″ E

 

Skargi i reklamacje

Skargi i reklamacje składane są w formie pisemnej. Reklamacje składane są w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji kierownika Ośrodka. Skargę można złożyć w każdym czasie. Skargi i reklamacje zgłaszane są do Zespołu Laboratoriów Badań Środowiskowych CTO S.A..

Skargi mogą dotyczyć kwestii merytorycznych lub proceduralnych związanych z działalnością Ośrodka, reklamacje dotyczą podejmowanych przez Ośrodek decyzji w sprawie badań.

Skargi/reklamacje przygotowane w formie pisemnej powinny być kierowane na adres:

Centrum Techniki Okrętowej S.A.
Zespół Laboratoriów Badań Środowiskowych
ul. Szczecińska 65
80-392 Gdańsk
email: rs@cto.gda.pl

 

Procedura skarg i reklamacji