Ważenie i pomiary uciągu

Wykonujemy pomiary uciągu dla różnych typów statków. Posiadamy dynamometry umożliwiające przeprowadzenie pomiarów nawet do 200t. Wykonujemy pomiary ciężaru konstrukcji (np. nadbudówki, elementy konstrukcji, etc).