Badania palności

Laboratorium wyposażone jest w stanowiska do badania właściwości materiałów takich jak:

- stosowanych w BUDOWNICTWIE oraz wymienionych w projekcie normy dla KOLEJNICTWA:

Niepalność

PN-EN 1182

Dymotwórczość

PN-EN ISO 5659-2

Ciepło spalania

PN-EN ISO 1716

- oraz stosowanych w OKRĘTOWNICTWIE:

Niepalność

FTP Code 2010 cz. 1

Dymotwórczość

FTP Code 2010 cz. 2

Ciepło spalania

PN-EN ISO 1716

Palność powierzchniowa

FTP Code 2010 cz. 5

Odporność ogniowa pionowo mocowanych
tkanin i folii

FTP Code 2010 cz. 7

Zapalność mebli i ukł.tapicerowanych

FTP Code 2010 cz. 8

Zapalność składników pościeli

FTP Code 2010 cz. 9

Poza wymienionymi wyżej badaniami akredytowanymi wykonujemy również zgodnie z normami polskimi i europejskimi szereg badań nieakredytowanych.