O CTO S.A.

Działalność Centrum Techniki Okrętowej S.A. zawsze przyczyniała się do zwiększania innowacyjności statków budowanych zarówno w Polsce, jak i na świecie. W ostatnich latach obszar aktywności firmy został jednak znacząco rozszerzony i zróżnicowany dzięki wprowadzeniu do oferty badań dla innych gałęzi przemysłu, zwłaszcza branży  budowlanej oraz realizacji programu eksportu zaawansowanych technologii.

Z jednostki branżowej nastawionej głównie na świadczenie usług badawczych dla  przemysłu stoczniowego CTO S.A. stało się nowoczesną, multidyscyplinarną jednostką badawczą  i projektową, cenioną w wielu krajach na świecie.

Spółka jest projektantem, producentem i dostawcą wyrobów należących do grupy zaawansowanych technologii, obejmujących: kompletnie wyposażone laboratoria badawcze, urządzenia badawcze i aparaturę pomiarową oraz autorem pakietów know-how związanych z ich eksploatacją. Jednym z wiodących programów realizowanych przez spółkę jest program badań jachtów - www.yachtresearch.pl.

W latach 2008-2011, realizując budowę nowoczesnego kompleksu laboratoriów badań środowiskowych, obejmującego Laboratorium Badań Ogniowych i Laboratorium Badań Wibroakustycznych, Spółka udoskonaliła i istotnie zmodernizowała swoje zaplecze badawcze. Oba laboratoria wykonują badania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

W naszych laboratoriach realizowane są badania izolacyjności akustycznej i współczynnika pochłaniania dźwięku różnorodnych materiałów i elementów konstrukcji lądowych i morskich, badania mocy akustycznej źródeł dźwięku, badania odporności ogniowej i dymoszczelności szeregu elementów konstrukcyjnych budynków, infrastruktury drogowej oraz obiektów pływających, badania palności materiałów oraz badania odporności obiektów na drgania i udary.

Serdecznie zapraszamy do współpracy, a także odwiedzenia strony domowej CTO S.A. www.cto.gda.pl, gdzie można uzyskać więcej informacji na temat działalności firmy.