Badania materiałowe

Laboratorium Materiałoznawstwa wykonuje badania własności materiałów niemetalowych:

Wykonujemy ekspertyzy uszkodzeń korozyjnych wymienników ciepła pracujących w środowiskach lądowych i morskich oraz w przemyśle petrochemicznym. Ekspertyzy obejmują oględziny zniszczeń, badania struktury metalograficznej, laboratoryjne i terenowe badania korozyjne: grawimetryczne oraz elektrochemiczne.
Wykonujemy analizy wyników pomiarów i badań za pomocą zaawansowanych metod numerycznych: sztucznych sieci neuronowych oraz algorytmów genetycznych i ewolucyjnych.

W zdecydowanej większości przypadków ekspertyzy pozwalają na jednoznaczne określenie przyczyny korozji wymienników.
Na podstawie ekspertyzy określamy zalecenia dotyczące koniecznych do przeprowadzenia zmian materiałowych lub środowiskowych, pozwalających na uniknięcie bądź zminimalizowanie zagrożeń korozyjnych. Mamy doświadczenie w badaniu szczególnie trudnych do identyfikacji zniszczeń, do których należą: korozja mikrobiologiczna, korozja międzykrystaliczna, erozja kawitacyjna itp.