Akredytacja

AKREDYTACJA PCA

Laboratorium Badań Ogniowych oraz Laboratorium Badań Wibroakustycznych działają zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001 oraz PN-EN ISO/IEC 17025:2018.

 

Laboratorium Badań Ogniowych jest laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji i posiada certyfikat akredytacji nr AB 014.

Aktualny zakres akredytacji obejmuje badania odporności ogniowej wyrobów dla branży budowlanej, morskiej, kolejowej, automotive i innych. 

 

Laboratorium Badań Wibroakustycznych jest laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji i posiada certyfikat akredytacji nr AB 1241.

Aktualny zakres akredytacji obejmuje m.in. badania izolacyjności akustycznej, współczynnika pochłaniania dźwięku, mocy akustycznej oraz hałasu w pomieszczeniach i w środowisku pracy.

 

lewyprawy

 

ZAKRES ELASTYCZNY

Oba powyższe laboratoria posiadają elastyczny zakres akredytacji. Lista badań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji dostępna jest w załączonych plikach:

LISTA BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO AB014

LISTA BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO AB1241

 

ROZPOZNANIE IMO

W zakresie wykonywania badań ogniowych materiałów i konstrukcji na potrzeby przemysłu okrętowego laboratorium znajduje się na liście laboratoriów uznanych przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) - List of recognized test laboratories (SSE.1/Circ.3/Rev.2 z dnia 25.09.2019).

 

AUTORYZACJA

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej udzieliło Zespołowi Laboratoriów Badań Środowiskowych CTO S.A.

Autoryzacji nr 1/AU/WB/13 na badania m.in. drzwi, okien i szyb zgodnie z zakresem.

Autoryzacji_DWB.70.23.2021 na wykonywanie zadań strony trzeciej w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określonych w rozporządzeniu 305/2011 (Samonośne izolacyjno-konstrukcyjne płyty warstwowe)

Autoryzacji_nr_13_AU_CPR_19 na wykonywanie zadań strony trzeciej w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określonych w rozporządzeniu 305/2011 (drzwi i okna)

 

NOTYFIKACJA

Zespoł Laboratoriów Badań Środowiskowych CTO S.A. jest jednostką

notyfikowaną nr NB 2434.

 

UZNANIA

CTO S.A. posiada uznanie DNV-GL na wykonywanie pomiarów hałasu oraz pomiarów Public Address i General Alarm (PA & GA) na statkach.

CTO S.A. posiada uznanie ABS jako Recognized Service Supplier do wykonania Ambient Environmental Testing w zakresie:

  • Noise testing
  • Whole body vibration measurement
  • Indoor climate testing
  • Lighting measurement

 

HOMOLOGACJA

Centrum Techniki Okrętowej S.A. jest jednostką uprawnioną do przeprowadzania badań homologacyjnych typu pojazdu przedmiotu wyposażenia lub części według regulaminu ONZ nr 100: Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie szczególnych wymagań dotyczących elektrycznego układu napędowego (w zakresie Aneksu 8 cz. A, C, E).

 

EGOLF

Centrum Techniki Okrętowej S.A. jest członkiem

Europejskiej Orgazniacji Laboratoriów Badań Ogniowych - EGOLF.