Akredytacja

Laboratoria  działają zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001 oraz PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Laboratorium Badań Ogniowych jest laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji i posiada certyfikat akredytacji nr AB 014. Aktualny zakres akredytacji obejmuje badania odporności ogniowej wyrobów budowlanych oraz wyposażenia okrętowego.

W zakresie wykonywania badań ogniowych materiałów i konstrukcji na potrzeby przemysłu okrętowego laboratorium znajduje się na liście laboratoriów uznanych przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) - List of recognized test laboratories (SSE.1/Circ.3/Rev.2 z dnia 25.09.2019).

Laboratorium Badań Wibroakustycznych jest laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji i posiada certyfikat akredytacji nr AB 1241. Aktualny zakres akredytacji obejmuje m.in. badania izolacyjności akustycznej, współczynnika pochłaniania dźwięku, mocy akustycznej oraz hałasu w pomieszczeniach i w środowisku pracy.

AUTORYZACJA

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej udzieliło Zespołowi Laboratoriów Badań Środowiskowych CTO S.A. autoryzacji nr 1/AU/WB/13 na badania m.in. drzwi, okien i szyb zgodnie z zakresem.

 

NOTYFIKACJA

Zespoł Laboratoriów Badań Środowiskowych CTO S.A. jest jednostką

notyfikowaną nr NB 2434.

 

UZNANIA

CTO S.A. posiada uznanie DNV-GL na wykonywanie pomiarów hałasu oraz pomiarów Public Address i General Alarm (PA & GA) na statkach.

 

EGOLF

Centrum Techniki Okrętowej S.A. jest członkiem

Europejskiej Orgazniacji Laboratoriów Badań Ogniowych - EGOLF.