Pomiary i diagnostyka

W ramach Laboratorium Badań Poligonowych prowadzimy prace badawczo-rozwojowe oraz świadczymy usługi pomiarowe, diagnostyczne i doradztwa technicznego w zakresie mechaniki konstrukcji, drgań i akustyki. Laboratorium nasze od wielu lat współpracuje ze stoczniami, producentami wyposażenia okrętowego i innymi zakładami przemysłowymi oraz placówkami naukowo-badawczymi.
Doświadczenie i wiedza wysoko wykwalifikowanych specjalistów w połączeniu z nowoczesnym wyposażeniem pomiarowo-badawczym pozwala rozwiązywać złożone problemy z dziedziny mechaniki konstrukcji i drgań.