Pomiary odporności na drgania i wstrząsy sejsmiczne

Laboratorium prowadzi prace badawcze i świadczy usługi pomiarowe w zakresie odporności obiektów na drgania i wstrząsy sejsmiczne. Badania te mają na celu empiryczne stwierdzenie stopnia odporności, wytrzymałości obiektu na drgania, udary lub wstrząsy sejsmiczne. Laboratorium drganiowe dysponuje specjalistycznym wzbudnikiem hydraulicznym umożliwiającym wywoływanie drgań o zadanej charakterystyce. Stanowisko to służy do wymuszania drgań obiektów o masie do 3000 kg  i  polu mocowania 1,5x1,5 m (z możliwością adaptacji do większych obiektów).