Laboratoria

Zespół Laboratoriów Badań Środowiskowych składa się z czterech laboratoriów. Badania akredytowane, zgodnie z zakresem akredytacji, w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i akustyki wykonywane są odpowiednio przez:

 


Laboratorium Badań Ogniowych
(Certyfikat Akredytacji Nr AB 014)

 Laboratorium Badań Wibroakustycznych
(Certyfikat Akredytacji Nr AB 1241)

 

Badania w zakresie pomiarów podczas prób morskich, monitoringu konstrukcji, ekspertyz drganiowych i korozyjnych oraz materiałoznawstwa wykonywane są odpowiednio przez:


Laboratorium Badań Poligonowych

Badania Materiałoznawstwa