Badania odporności ogniowej konstrukcji

W piecach do badań odporności ogniowej testujemy następujące elementy konstrukcyjne:

BUDOWLANE

Drzwi, okna i żaluzje

PN-EN 1634-1

Ściany nienośne

PN-EN 1364-1

Kurtyny dymowe

PN-EN 12101-1 zał. D

OKRĘTOWE

Grodzie

2010 FTP Code  cz. 3

Drzwi

2010 FTP Code  cz. 3

Okna

2010 FTP Code  cz. 3

Klapy pożarowe

2010 FTP Code  cz. 3

Przejścia kabli, rur i kanałów

2010 FTP Code  cz. 3

 

BUDOWLANE

Podłogi podniesione

PN-EN 1366-6

Stropy i dachy

PN-EN 1365-2

Sufity

PN-EN 1364-2

OKRĘTOWE

Pokłady

2010 FTP Code  cz. 3

Sufity

2010 FTP Code  cz. 3

Klapy pożarowe

2010 FTP Code  cz. 3

Przejścia kabli, rur i kanałów

2010 FTP Code  cz. 3

 

Przeciwpożarowe klapy odcinające

PN-EN 1366-2

Klapy odcinające w systemach wentylacji pożarowej

PN-EN 1366-10

Przewody wentylacyjne

PN-EN 1366-1

Przewody oddymiające

PN-EN 1366-8, -9

Uszczelnienia przejść instalacyjnych

PN-EN 1366-3

Kanały i szyby instalacyjne

PN-EN 1366-5

 

Kurtyny dymowe

PN-EN 12101-1

Klapy i okna oddymiające

PN-EN 12101-2

Wentylatory oddymiające

PN-EN 12101-3

 

 

Szafy na nośniki danych i wkładki na dyskietki, sejfy LFS

PN-EN 1047-1

Szafy ognioodporne

PN-EN 15659

 

Poza badaniami akredytowanymi wykonujemy również badania nieakredytowane zgodnie z normami polskimi i europejskimi.